അരവിന്ദ് മേനോൻ

രചനകൾ

Title First publishedsort icon Category
മാഫിയ (അധോലോകത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ) 2010 8M8 Malayalam miscellaneous writings, കുറ്റാന്വേഷണം, ഫീച്ചർ, മലയാളം
  • ബൽസാക്ക്, നഥാനിയേൽ ഹാത്തോൺ, എഡ്ഗാർ അലൻ പോ, ചാൾസ് ഡിക്കെൻസ്, വിൽക്കി കോളിൻസ്, ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ, മോപസാങ്ങ്, സർ ആർതർ കോനൻ ഡോയൽ, ഡബ്ലിയു. ഡബ്ലിയു. ജേക്കബ്, ഡി.എച്ച്.ലോറൻസ് എന്നിവരുടെ ഭീകരകഥകൾ
  • സുഖസമൃദ്ധിയുടെ നടുവിൽ വളർന്ന റാബിയ എന്ന പെൺകുട്ടി. പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തിലാണു് ഒടുവിലവൾ എത്തിപ്പെട്ടത്. മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെയായി ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ചുമലിലേറ്റി തളർ...
  • ദാർശനികരുടെ ദാർശനികനും വിപ്ലവകാരികളുടെ വിപ്ലവകാരിയുമായ കാൾ മാർക്സിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം. വി.അരവിന്ദാക്ഷൻ, പി.ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, കെ.ഇ.കെ.നമ്പൂതിരി, എം.പി.പരമേശ്വരൻ എന്നിവർ ചേർന്നു വിവർത്തനം...
  • കവിയുടെ കണ്ണു് തന്റെ അനുഭവങ്ങളിലും തന്റേതാക്കിയ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലുംനിന്നു് ഒരിക്കലും അകന്നുപോകുന്നില്ല; അയാൾ മാറുന്നതായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ അനുഭവങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നാണർത്ഥം; മാറിവരുന്ന ഈ...
  • കെട്ടുകഥകളിൽനിന്നും മോചിപ്പിച്ചാൽ, ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ കാരുണ്യം പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ ചിന്തകനായിരുന്നെന്നു കാണാം. ധർമ്മാനന്ദ കോസംബി ബുദ്ധനെ ഈ ദിശയിലാണു്...
  • ജനലക്ഷങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച വിശ്വോത്തര സാഹിത്യകാരൻ പൌലോ കൊയ്ലോയുടെ വിജയവിചാരണയുടെയും വിഖ്യാതചിന്തകളുടെയും മലയാളവിവർത്തനം. സ്വപ്നങ്ങളെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനും പ്രതിസന്ധികളിൽ കാലിടറാതെ നീങ്ങാനും സഹായിക്കുന്ന...
Contact us