അരവിന്ദ് മേനോൻ

രചനകൾ

Title First publishedsort icon Category
മാഫിയ (അധോലോകത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ) 2010 8M8 Malayalam miscellaneous writings, കുറ്റാന്വേഷണം, ഫീച്ചർ, മലയാളം
  • ഇടശ്ശേരി അവാർഡ് നേടിയ കൃതി പഠനം: ഇ.പി.രാജഗോപാലൻ
  • അനുഭവത്തിന്റെ തെളിമയിൽ കാർഷികരംഗത്തിനു ലഭിച്ച കൃഷിയുടെ നാട്ടറിവുകളുടെ പുസ്തകം. ജൈവകൃഷി സജീവമാകുന്ന ഇക്കാലത്തു് സംരക്ഷിക്കാനാരുമില്ലാതെ ഇല്ലാതായേക്കാവുന്ന നാട്ടുവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അപൂർവ്വതകൾ 'ഹരിതപൈതൃക'...
  • വയനാടൻ മേഖലയിലേക്കു് കുടിയേറിയവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു് വീണ്ടുമൊരു നോട്ടം. നിവൃത്തികേടിന്റെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽനിന്നു് ഓടിമാറി കഠിനസ്ഥലിയുടെ ഒടുങ്ങാപ്രതിസന്ധികളോടു മല്ലിട്ടു് ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ...
  • ജീവിതവും കലയും അയത്നലളിതമായി ഒത്തുചേരുന്ന സുന്ദരമായ കൃതി. കലയുടെയും ജീവിതത്തിന്റെയും അർത്ഥതലങ്ങൾ തേടുന്ന, അതിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന അനിതാ നായരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.
  • ഇതു് മലയാറ്റൂരിന്റെ ആത്മകഥയല്ല, എന്നാൽ അതിലെ വലിയൊരു ഖണ്ഡമാണു്. ഒഴുകിനടന്ന തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയവരെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചതിനെപ്പറ്റിയും ആത്മനിഷ്ഠാപരമായി, സത്യസന്ധമായി കുറിച്ചവയാണിതു്. ആർക്കും...
  • തോപ്പിൽ രവി അവാർഡ്, മലയാറ്റൂർ അവാർഡ്, കേശവദേവ് സ്മാരക പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ച കൃതി.
  • ക്ഷേത്രങ്ങൾ, മാമാങ്കം, തൈപ്പൂയം, ചാവേർ എന്നിവ മദ്ധ്യകാല കേരളീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുവെന്ന അന്വേഷണമാണിത്. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രം പരിശോധിച്ച 'കോഴിക്കോടൻ ഗ്രന്ഥവരി'യിലെ...
Contact us