അരവിന്ദ് മേനോൻ

രചനകൾ

Title First publishedsort icon Category
മാഫിയ (അധോലോകത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ) 2010 8M8 Malayalam miscellaneous writings, കുറ്റാന്വേഷണം, ഫീച്ചർ, മലയാളം
  • ഖലീഫാ ഉമർ അടിമയും യജമാനനുമില്ലാത്ത, ജാതിയും മതവുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം. അവിടെ മനുഷ്യനന്മയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന, മനുഷ്യകുലത്തിനു നേർവഴികാട്ടിയായ ഒരു ഭരണാധികാരി. ഈന്തപ്പനയോലമേഞ്ഞ മൺകുടിൽ കൊട്ടാരമാക്കി,...
  • ദാർശനികരുടെ ദാർശനികനും വിപ്ലവകാരികളുടെ വിപ്ലവകാരിയുമായ കാൾ മാർക്സിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം. വി.അരവിന്ദാക്ഷൻ, പി.ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, കെ.ഇ.കെ.നമ്പൂതിരി, എം.പി.പരമേശ്വരൻ എന്നിവർ ചേർന്നു വിവർത്തനം...
  • കാവ്യസുന്ദരമായ ശൈലിയിൽ വിടർന്ന ഒരു നോവലാണു് സാവിത്രിദേ- ഒരു വിലാപം. ഭാര്യയുടെ രോഗവും മരണവും ഏല്പിച്ച ആഘാതത്തിൽനിന്നു് ഒരു തിലോദകം പോലെ രൂപപ്പെട്ടതാണീ നോവൽ. ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിന്റെ തലത്തിൽനിന്നു മാറി...
  • സ്കൂൾ ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകർക്കും പൊതുഗ്രന്ഥശാലകളുടെ ഭരണസാരഥ്യം വഹിക്കുന്നവർക്കും ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥാലയപരിപാലനത്തെപ്പറ്റി സാമാന്യമായ അറിവ് നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥം. ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ ഭരണം, വർ...
  • എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട് അറുപതുവർഷം മുമ്പു് സാഹസികമായി സഞ്ചരിച്ച ആഫ്രിക്കൻ പാതയെ പിന്തുടരാനാണു് സക്കറിയ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. എന്നിട്ടും സക്കറിയയുടെ പുസ്തകം മറ്റൊരു ആഫ്രിക്കയെ എന്റെ മുന്നിൽ...
  • പുരുഷനു് താൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ മാത്രമേ സ്ത്രീ സഞ്ചരിക്കാവൂ എന്ന ശാഠ്യമുണ്ടു്. എന്നാൽ സ്ത്രീക്കാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം സ്വപ്നം പോലും കാണാനാവില്ല. വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ ഈ ലോകത്താണു്...
  • ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനദശകങ്ങളിൽ പിറന്നുവീണ ഒരു റഷ്യൻ ക്ലാസ്സിക്ക് കൃതിയാണു് ബേദൻ ബേദനിലെ ഗ്രീഷ്മകാലത്തു്. ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കി എന്ന മഹാനായ എഴുത്തുകാരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണീ നോവൽ. എന്നാൽ ലിയോനിഡ്...
  • വയനാടൻ മേഖലയിലേക്കു് കുടിയേറിയവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു് വീണ്ടുമൊരു നോട്ടം. നിവൃത്തികേടിന്റെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽനിന്നു് ഓടിമാറി കഠിനസ്ഥലിയുടെ ഒടുങ്ങാപ്രതിസന്ധികളോടു മല്ലിട്ടു് ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ...
Contact us