എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ - ഒ.വി.വിജയൻ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
ente priyappetta kathakal - o.v.vijayan
ISBN: 
81-264-0601-1
Serial No: 
480
First published: 
2003
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.30
Edition: 
2005