മലയാളം

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
ക്രൈം പവർ ജിജി ചിലമ്പിൽ 2012 ക്രൈം നോവൽ
വിചാരം വിമർശം വിശ്വാസം എസ്. ശാരദക്കുട്ടി 2015
യന്ത്രലോചനം സുസ്മേഷ് ചന്ത്രോത്ത് 2015
അമൃതമഥനം ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പുതൂർ 1981 കുറിയേടത്തു താത്രി
പിറ സി.എസ്.ചന്ദ്രിക 2004
തപ്പുതാളങ്ങൾ ചാരുനിവേദിത 2006
നന്ദിപൂർവ്വം ബി.ഹൃദയകുമാരി 2012
പച്ചമനുഷ്യൻ എ.എം.ബഷീർ 2014
ആട്ടുകട്ടിൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പുതൂർ 1970
അകമ്പടി സർപ്പങ്ങൾ ടി.എൻ.ഗോപകുമാർ 2012
ഒരു മലയാളിഭ്രാന്തന്റെ ഡയറി എൻ.പ്രഭാകരൻ 2013
അഴുക്കില്ലം റഫീക്ക് അഹമ്മദ് 2015
കലശം യു.എ.ഖാദർ 2004 വർഗ്ഗീയകലാപം
പാലും പഴവും ടി.എൻ.ഗോപകുമാർ 2016
ഓർമകളുടെ കുടമാറ്റം സത്യൻ അന്തിക്കാട് 2004
കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ വി.രാമകൃഷ്ണൻ 2007
മായക്കണ്ണാടി മധുപത്മനാഭൻ 2008 സിനിമ
അന്വയം വിനയൻ 2007
പൂനാരങ്ങ ജോയ് മാത്യു 2015 സിനിമ, നാടകം
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സാക്ഷ്യം വെക്കുന്നു എസ്. ശാരദക്കുട്ടി 2011
ധനവിചാരങ്ങൾ ഡോ. ടി.എം.തോമസ് ഐസക് 2013 സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം
മന്ത്രവാദവും ദുർമന്ത്രവാദവും ആചാര്യ എം.ആർ.രാജേഷ് 2005 തന്ത്രം, ദുർമന്ത്രവാദം, മന്ത്രവാദം
മരണമില്ലാതാക്കാൻ അമൃതവഴി ആചാര്യ എം.ആർ.രാജേഷ് 2014 ഉപനിഷത്, ഈശാവാസ്യോപനിഷത്
മത്സ്യഗന്ധി ജയൻ ശിവപുരം 2011 സത്യവതി
നിവേദിത ബീന ഗോവിന്ദ് 2014 വിവേകാനന്ദൻ
വിഷം തീണ്ടിയ പച്ചക്കറി പി.കെ.ജയചന്ദ്രൻ 2015 പരിസ്ഥിതി, കീടനാശിനി, പച്ചക്കറി
ശൂദ്രൻ ടി.എൻ.ഗോപകുമാർ 2002 ജാതിവ്യവസ്ഥ
മേഘരാഗം എസ്.ശ്രീദേവി 2013 പൾപ്
ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഇ.രാജൻ 2014 ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
ആത്മകഥയിലെ പെൺമനസ്സുകൾ ശ്രീകുമാരൻതമ്പി 2006
മീര ശ്രീകുമാരി രാമചന്ദ്രൻ 2006 ആത്മീയം
ധ്യാനം ദീപേഷ് കെ.രവീന്ദ്രനാഥ് 2008 ധ്യാനം
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഇ.രാജൻ 2016 കേരളചരിത്രം, കേരളം
സർ സി പി തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിൽ പ്രൊഫ. എ.ശ്രീധരമേനോൻ 2003 കേരളം, കേരളചരിത്രം
ഭാരതപര്യടനം കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് 1950 മഹാഭാരതം
ഏഥൻസ് മുതൽ ഹരിദ്വാർ വരെ സജി വർഗീസ് 2013 യാത്രാവിവരണം

Pages