ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Oru deshatthinte katha
ISBN: 
81-7130-570-9
Serial No: 
1078
First published: 
1996
No of pages: 
566
Price in Rs.: 
Rs.250
Edition: 
2009