ഹാജ്യാരും ബിരിയാണിയും - പാകിസ്ഥാനിലെ മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Haajyaarum biriyaaniyum - paakisthaanile mutthashikkathakal
ISBN: 
978-81-264-2326-2
Serial No: 
1105
First published: 
2008
No of pages: 
42
Price in Rs.: 
Rs.35
Edition: 
2008