വെളുത്ത സൂര്യൻന്മാരുടെ കറുത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
velutha sooryanmaarute karutha nakshathrangal
ISBN: 
81-240-1566-X
Serial No: 
1119
First published: 
1981
No of pages: 
199
Price in Rs.: 
Rs.90
Edition: 
2005