വേനലിൽ ഒരു പുഴ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Venalil oru puzha
ISBN: 
81-240-1326-8
Serial No: 
1121
First published: 
2002
No of pages: 
92
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2006