അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Atukkalayil ninnu arangatthekku
ISBN: 
81-7130-364-1
Serial No: 
1133
First published: 
1930
No of pages: 
76
Price in Rs.: 
Rs.40
Edition: 
2009