കളിയച്ഛനും മറ്റു പ്രധാന കവിതകളും

In shelf: 
IN
Title in English: 
Kaliyachchhanum mattu pradhaana kavithakalum
ISBN: 
81-264-1632-7
Serial No: 
1137
First published: 
2007
No of pages: 
144
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2007