മധുരം, സർപ്പത്തിന്റെ വഴി

In shelf: 
IN
Title in English: 
Madhuram, sarppatthinte vazhi
ISBN: 
81-264-1604-1
Serial No: 
1152
First published: 
2007
No of pages: 
196
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2007