അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ഏഴ് കവിതകൾ: പഠനങ്ങളും

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Ayyappappanikkarute ezhu kavithakal: padtanangalum
ISBN: 
81-7130-916-X
Serial No: 
125
First published: 
1983
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
1999