മാലാഖയുടെ മറുകുകൾ കരിനീല

In shelf: 
IN
Title in English: 
maalaakhayute marukukal karineela
ISBN: 
81-264-1553-3
Serial No: 
1279
First published: 
2007
No of pages: 
63
Price in Rs.: 
Rs.38
Edition: 
2007