വീണ്ടെടുപ്പുകൾ - സാഹിത്യം സംസ്കാരം ആഗോളത

In shelf: 
IN
Title in English: 
Veendetuppukal - saahithyam samskaaram aagolatha
ISBN: 
81-264-1230-5
Serial No: 
1350
First published: 
2006
No of pages: 
131
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2006