സെമിത്തേരിയിൽ സ്ഥലം കുറവാണ്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Semittheriyil sthalam kuravaanu
ISBN: 
81-7130-770-1
Serial No: 
1373
First published: 
1997
No of pages: 
201
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
1999