കേരളം 50 വർഷം - സംഭാഷണങ്ങൾ

Taxonomy upgrade extras: 
സംഭാഷണങ്ങൾ എം.ടി.വാസുദേവൻനായർ / സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഒ.എൻ.വി.കുറുപ്പ് / അനിത തമ്പി വി.എസ്.അച്ചുതാനന്ദൻ / സുകുമാർ അഴീക്കോട് കെ.ആർ.ഗൊരിയമ്മ / ജ്യോതി നാരായണൻ കെ.എം.മാണി / കെ.ബി.ഗണേഷ് കുമാർ ശശികുമാർ / നികേഷ് കുമാർ ഡോ.എം.എസ്.വല്യത്താൻ / ഡോ.ജ്യോതി ദേവ് കെ.വേണു / എൻ.എം.പിയേഴ്സൺ
Title in English: 
Keralam 50 varsham - sambhaashanangal
ISBN: 
978-81-264-1718-6
Serial No: 
1374
First published: 
2007
No of pages: 
112
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2007