ഒരു വ്യാജവൈദ്യന്റെ വിചിത്രാനുഭവങ്ങൾ

In shelf: 
OUT
ഒരു ജീവിതം കൊണ്ടു അനേകം ജീവിതങ്ങള്‍ ജീവിച്ച ഒരാളുടെ കഥയാണിത്. പഠനം ഡോ. സി.കെ.രാമചന്ദ്രന്‍.
Title in English: 
Oru vyaajavydyante vichithraanubhavangal
Serial No: 
1459
First published: 
2008
No of pages: 
506
Price in Rs.: 
Rs.300
Translation: 
No
Edition: 
2008