ഒരു തക്കാളി കൃഷിക്കാരന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Oru thakkaali krushikkaarante svapnangal
ISBN: 
978-81-8423-166-3
Serial No: 
1492
First published: 
2009
No of pages: 
134
Price in Rs.: 
Rs.95
Edition: 
2011