ഞാനും ഒരു സ്ത്രീ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Njaanum oru sthree
ISBN: 
978-81-264-2596-1
Serial No: 
1515
First published: 
2011
No of pages: 
188
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2011