മാഫിയ (അധോലോകത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ)

In shelf: 
IN
Title in English: 
Maaphiya (adholokatthinte rahasyangal)
ISBN: 
978-81-264-2634-8
Serial No: 
1518
First published: 
2010
No of pages: 
382
Price in Rs.: 
Rs.195
Edition: 
2010