ഖുഷ്വന്ത് സിങ് ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം

In shelf: 
IN
ആളുകളെ പുഞ്ചിരിതൂകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഓർമിക്കപ്പെടാനാണെനിക്കിഷ്ടം. ഇന്ത്യയുടെ സാഹിത്യകലുപതി ഖുഷ്വന്ത് സിങ് തന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും രചനകളെക്കുറിച്ചും നമ്മോടു് പറയുകയാണിതിൽ. സന്തോഷം, ഖേദങ്ങൾ, സത്യസന്ധത എന്നിവയെക്കുറിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടു് ഈ ഓർമക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ തെളിയുന്നു. തന്റെ ജയപരാജയങ്ങളെയും ശക്തിദൌർബല്യങ്ങളെയും നേട്ടങ്ങളെയും പതനങ്ങളെയും കുറിച്ചു് ഇതാദ്യമായി അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ ദീർഘായുസ്സിന്റെ രഹസ്യം. ഒടുങ്ങാത്ത ആധികൾ, രതി, വിവാഹം, വിശ്വാസങ്ങൾ, മരണം എന്നിങ്ങനെ പലതും തുറന്നെഴുതുകയാണു് ഈ പുസ്തകത്തിൽ.
Title in English: 
Khushvanthu singu oru thuranna pusthakam
ISBN: 
978-81-8265-301-6
Serial No: 
1685
First published: 
2012
No of pages: 
127
Price in Rs.: 
Rs.90
Translation: 
Yes
Edition: 
2012