ഒരു പോലീസ് സർജന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Oru poleesu sarjante ormmakkurippukal
ISBN: 
978-81-264-2775-8
Serial No: 
1713
First published: 
2010
No of pages: 
292
Price in Rs.: 
Rs.160
Edition: 
2011