ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ - ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി

In shelf: 
IN
Title in English: 
Ormmakkurippukal - kyaapttan lakshmi
ISBN: 
81-240-1495-7
Serial No: 
1744
First published: 
2005
No of pages: 
184
Price in Rs.: 
Rs.120
Translation: 
Yes
Edition: 
2012