മയിലമ്മ ഒരു ജീവിതം

In shelf: 
IN
Title in English: 
Mayilamma oru jeevitham
ISBN: 
81-8264-245-0
Serial No: 
1759
First published: 
2006
No of pages: 
86
Price in Rs.: 
Rs.40
Translation: 
No
Edition: 
2006