വടക്കുകിഴക്കൻ ഗോത്രവർഗ ഗിരിനിരകളിലൂടെ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Vatakkukizhakkan gothravarga girinirakaliloote
Serial No: 
1768
First published: 
2012
No of pages: 
136
Price in Rs.: 
Rs.100
Translation: 
No
Edition: 
2012