ഒരു നിരീക്ഷകന്റെ കുറിപ്പുകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Oru nireekshakante kurippukal
ISBN: 
29564308280209
Serial No: 
1806
First published: 
2013
No of pages: 
223
Price in Rs.: 
Rs.200
Edition: 
2013