വീണ്ടും ഒരു കതിർക്കാലം കാത്ത്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Veendum oru kathirkkaalam kaatthu
ISBN: 
978-81-84-23-302-5
Serial No: 
1820
First published: 
2014
No of pages: 
120
Price in Rs.: 
Rs.105
Edition: 
2014