എഡ്ഗ്വയർ പ്രഭുവിന്റെ കൊലപാതകം

In shelf: 
IN
Title in English: 
Edgvayar prabhuvinte kolapaathakam
ISBN: 
978-81-264-5035-0
Serial No: 
1909
First published: 
2014
No of pages: 
238
Price in Rs.: 
Rs.180
Translation: 
Yes
Edition: 
2014
Translator: