മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം: ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Mullapperiyaar daam: chila velippetutthalukal
ISBN: 
978-81-264-3885-3
Serial No: 
1914
First published: 
2012
No of pages: 
151
Price in Rs.: 
Rs.90
Edition: 
2012