ഒരു സാഹസിക നീന്തൽ താരത്തിന്റെ ജീവിതം

In shelf: 
IN
Title in English: 
Oru saahasika neenthal thaaratthinte jeevitham
ISBN: 
978-81-764-5128-9
Serial No: 
1936
First published: 
2014
No of pages: 
254
Price in Rs.: 
Rs.210
Edition: 
2014