ഈ കഥയിലുമുണ്ടൊരു മാജിക്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Ee kathayilumundoru maajiku
ISBN: 
978-81-264-4197-6
Serial No: 
1943
First published: 
2013
No of pages: 
215
Price in Rs.: 
Rs.140
Edition: 
2013