അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ: ഇന്ത്യ സമ്പൂർണ്ണ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Aravindu kejrivaal: inthya sampoornna janaadhipathyatthilekku
ISBN: 
978-81-264-4991-0
Serial No: 
1946
First published: 
2014
No of pages: 
182
Price in Rs.: 
Rs.130
Edition: 
2014