ഗുജറാത്ത്: ഇരകൾക്കു വേണ്ടി ഒരു പോരാട്ടം

In shelf: 
IN
Title in English: 
gujarat: irakalkku venti oru porattam
ISBN: 
978-81-264-2164-0
Serial No: 
1963
First published: 
2008
No of pages: 
151
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2014