സഖാവേ, നേരിന്റെ വഴിയേതാണ്?

In shelf: 
IN
Title in English: 
sakhave, nerinte vazhiyethaanu?
ISBN: 
81-8423-402-3
Serial No: 
2029
First published: 
2015
No of pages: 
336
Price in Rs.: 
Rs.285
Translation: 
Yes
Edition: 
2015