ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ കവചം

In shelf: 
IN
മലയാളഭാഷയുടെ സൂര്യതേജസ്സായ കെ.പി.അപ്പൻ രാത്രിയുടെ നിശ്ശബ്ദസൌന്ദര്യത്തിലിരുന്നു് പ്രാർത്ഥിച്ചുണർത്തിയ വേദമന്ത്രങ്ങളാണു് 'ബൈബിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ കവചം.' ധ്യാനവും യാനവും ബോധിയും ഏകത്വമായി ഭവിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ജ്ഞാനസ്നാനം ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കു് നമ്മെ ദത്തെടുക്കുന്നു.
Title in English: 
Bybil velicchatthinte kavacham
ISBN: 
81-7130-380-3
Serial No: 
21
First published: 
1994
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.28
Edition: 
1996