നടവഴിയിലെ നേരുകൾ

In shelf: 
OUT
ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കുപ്പക്കുഴിയിൽ ജനിച്ച് അനാഥത്വത്തിന്റെ നീണ്ട പാതകൾ താണ്ടേണ്ടിവന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതകഥ. ആകുലതകളുടെ പെരുംവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തെ നിർമ്മമമായി നോക്കിക്കാണാനും കാരുണ്യത്തോടെ സമൂഹത്തെ കാണാനും ഷെമിക്ക് ഈ ആഖ്യാനത്തിൽ സാധിക്കുന്നു. വടക്കേമലബാറിലെ മുസ്ലിം ജീവിതാവസ്ഥയുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച. തെരുവോരങ്ങളിൽ വളർന്ന് ആർക്കും വേണ്ടാതെ വിരിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന കുറെ പാഴ്‌ച്ചെടിപ്പൂക്കളുടെ കഥ.
Title in English: 
Nadavazhiyile Nerukal
ISBN: 
978-81-264-6387-9
Serial No: 
2124
Author: 
First published: 
2015
No of pages: 
639
Price in Rs.: 
Rs.495
Edition: 
2015