കാലംതെറ്റി പൂത്ത ഗുൽമോഹറുകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Kaalam Thetti Pootha Gulmoharukal
Serial No: 
2166
First published: 
2011
No of pages: 
112
Price in Rs.: 
Rs.85
Edition: 
2011