അവനവൻ തുരുത്ത്

In shelf: 
IN
കുളവാഴ, ചാച്ച, നാടകാന്തം, അവനവൻ തുരുത്ത്, മാന്ത്രികപ്പിഴവ്, അഗ്രഹസ്തം, നഖശിഖാന്തം, തുടങ്ങിയ എഴു കഥകളാണ് ദേവദാസ് വി.എം ന്റെ ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. http://www.dcbooks.com/avanavan-thuruthu-released.html
Title in English: 
Avanavan Thuruthu
ISBN: 
978-81-264-6761-7
Serial No: 
2174
First published: 
2016
No of pages: 
111
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2016