കഥകൾ - സിതാര എസ്.

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Kathakal - Sithara S.
ISBN: 
9788126440016
Serial No: 
2179
First published: 
2013
No of pages: 
294
Price in Rs.: 
Rs.225
Edition: 
2014