ഒരു മലയാളിഭ്രാന്തന്റെ ഡയറി

In shelf: 
IN
Title in English: 
Oru MalayaliBhranthante Diary
ISBN: 
978-81-8265-648-2
Serial No: 
2216
First published: 
2013
No of pages: 
94
Price in Rs.: 
Rs.75
Edition: 
2013