കടൽ

In shelf: 
IN
മലയാള കഥാലോകത്തിന്റെ മനസ്സായി നില്ക്കുന്ന ടി.പത്മനാഭന്റെ ഒരു പകൽക്കിനാവു്, സുനന്ദയുടെ അച്ഛൻ, ദേശ്-ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗം, അബുദാബി, ഒരു കള്ളക്കഥ, ഒരു പഴയ കഥ, ശവദാഹം, നായ്ക്കളും മനുഷ്യരും, കടൽ എന്നീ ഒൻപതു് കഥകൾ.
Title in English: 
Katal
ISBN: 
81-7130-372-2
Serial No: 
23
First published: 
1994
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.40
Title Ref: 
Edition: 
2005