പുള്ളിപ്പുലികളും വെള്ളിനക്ഷത്രങ്ങളും

In shelf: 
IN
Title in English: 
Pullippulikalum vellinakshathrangalum
Serial No: 
335
First published: 
1984
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.240
Edition: 
1995