ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും

In shelf: 
IN
Title in English: 
Oru kutayum kunjupengalum
ISBN: 
81-713-0085-5
Serial No: 
408
First published: 
1961
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.38
Edition: 
2005