പഴയപാത വെളുത്ത മേഘങ്ങൾ - ഗൌതമബുദ്ധന്റെ ജീവിതകഥ (പുസ്തകം ഒന്ന്)

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
Title in English: 
Pazhayapaatha veluttha meghangal - gouthamabuddhante jeevithakatha (pusthakam onnu)
ISBN: 
978-81-226-0761-1
Serial No: 
656
First published: 
2009
No of pages: 
177
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2009