പാലേരിമാണിക്യം - ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
Title in English: 
paalerimaanikkam - oru pathirakolpathakathinte katha
ISBN: 
978-81-226-0598-3
Serial No: 
704
First published: 
2008
No of pages: 
304
Price in Rs.: 
Rs.170
Edition: 
2010