ഒരു വഴിയും കുറെ നിഴലുകളും

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Oru vazhiyum kure nizhalukalum
ISBN: 
978-81-226-0825-0
Serial No: 
744
First published: 
1959
No of pages: 
187
Price in Rs.: 
Rs.115
Edition: 
2009