80 ദിവസംകൊണ്ട് ഭൂമിക്കുചുറ്റും

In shelf: 
IN
Title in English: 
80 divasamkondu bhoomikkuchuttum
ISBN: 
81-264-0521-X
Serial No: 
775
First published: 
1982
No of pages: 
103
Price in Rs.: 
Rs.40
Edition: 
2007