മഴക്കാലം

In shelf: 
IN
മഴയുടെ രസവും രഹസ്യങ്ങളും എഡിറ്റർ - ടെം ജെ.മങ്ങാട്ട്
Title in English: 
Mazhakkaalam
ISBN: 
81-264-1039-6
Serial No: 
802
First published: 
2005
No of pages: 
228
Price in Rs.: 
Rs.130
Edition: 
2009