ഞാൻ ലൈംഗികത്തൊഴിലാളി - നളിനി ജമീലയുടെ ആത്മകഥ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Njaan lymgikatthozhilaali - nalini jameelayute aathmakatha
ISBN: 
81-264-1136-8
Serial No: 
803
First published: 
2005
No of pages: 
136
Price in Rs.: 
Rs.75
Edition: 
2009