മലബാർ കലാപം - പ്രഭുത്വത്തിനും രാജവാഴ്ചയ്ക്കുമെതിരെ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Malabaar kalaapam - prabhuthvatthinum raajavaazhchaykkumethire
ISBN: 
81-264-0873-1
Serial No: 
814
First published: 
2004
No of pages: 
236
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2007