സാഗരതീരത്തെ പൈതൃകം തേടി - ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും

In shelf: 
IN
Title in English: 
sagaratheerathe paithrukam thedi - lakshadweepinte charithravum samskaravum
ISBN: 
81-240-1757-3
Serial No: 
832
First published: 
2007
No of pages: 
112
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2007